Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.
Chętnie odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania czy sugestie.
Dział handlowy (zapytania, wyceny, zamówienia):
Tel/Fax: 13 43 61 389
e-mail: investland@investland.com.pl
Skype: investland.krosno
Dział marketingu (reklama, promocja, PR):
e-mail: marketing@investland.com.pl
logo_pl

Protokół wyboru oferenta
Dotyczący Zapytania ofertowego nr 1/05/2016 z dnia 11.05.2016 r., którego przedmiotem było złożenie oferty  na opracowanie kompleksowego, indywidualnego i
profilowanego pod Zamawiającego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy INVESTLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, w związku z realizacją projektu pt. „Zwiększenie eksportu oraz aktywności firmy INVESTLAND Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez model biznesowy internacjonalizacji firmy” realizowanego w ramach I etapu konkursu, w ramach Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

pobierz protokół

 

 

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod Zamawiającego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy w ramach realizacji projektu „Zwiększenie eksportu oraz aktywności firmy INVESTLAND Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez model biznesowy internacjonalizacji firmy”, w ramach Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

pobierz zapytanie ofertowe 11.05.2016

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

NIP 684-242-54-24
REGON 180087369
Rachunek Bankowy PBS o/Krosno
36 8642 1083 2002 8313 8119 0001