Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.
Chętnie odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania czy sugestie.
Dział handlowy (zapytania, wyceny, zamówienia):
Tel/Fax: 13 43 61 389
e-mail: investland@investland.com.pl
Skype: investland.krosno
Dział marketingu (reklama, promocja, PR):
e-mail: marketing@investland.com.pl
logo_pl

 
INBOX-2513
Zapytanie ofertowe nr 1/1.4/PO PW/2016
„Program Operacyjny Polska Wschodnia Działanie 1.4. „Wzór na konkurencje” etap I, projekt .„ Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem procesów wzorniczych w firmie INVESTLAND poprzez audyt i strategię wzorniczą”
Informacja o wyborze wykonawcy
 

„Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4. „Wsparcie projektów celowych”, projekt .„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki szkła reliefowanego”
.

„Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4. „Wsparcie projektów celowych”, projekt .„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii pieca hybrydowego”

„Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.5 „Promocja polskiej gospodarki”, Poddziałanie 6.5.2 – „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”, projekt „Zwiększenie konkurencyjności INVESTLAND poprzez udział w targach w Kanadzie

 „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.5 „Promocja polskiej gospodarki”, Poddziałanie 6.5.2 – „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”, projekt „Zwiększenie konkurencyjności INVESTLAND poprzez udział w targach w Algierii”.

logof3

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 14.12.2015 r. zgodnie z protokołem wyboru (w załączeniu) w nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 1.12.2015 r., została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy Creative Craft Sp. z o. o., mieszczącej się na ul. Domaniewskiej 47 lok.10 , 02-672 Warszawa. Firma Creative Craft Sp. z o. o. uzyskała łącznie 100 punktów. Oferta firmy spełniła kryterium ceny oraz dodatkowe kryterium czasu przeprowadzenia audytu i opracowania strategii wzorniczej. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020”.

„Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem procesów wzorniczych w firmie INVESTLAND poprzez audyt i strategię wzorniczą”

„Zwiększenie eksportu oraz aktywności firmy INVESTLAND Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez model biznesowy internacjonalizacji firmy”

Możliwość komentowania jest wyłączona.

NIP 684-242-54-24
REGON 180087369
Rachunek Bankowy PBS o/Krosno
36 8642 1083 2002 8313 8119 0001