Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.
Chętnie odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania czy sugestie.
Dział handlowy (zapytania, wyceny, zamówienia):
Tel/Fax: 13 43 61 389
e-mail: investland@investland.com.pl
Skype: investland.krosno
Dział marketingu (reklama, promocja, PR):
e-mail: marketing@investland.com.pl
logo_pl

Szanowni Państwo

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1/2020,

dotyczącego zamówienia na usługi związane z realizacją projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia oraz działalności eksportowej przedsiębiorstwa INVESTLAND Sp. z o.o.”

o numerze: POPW.01.02.00-18-0055/19 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.. 

Oferty należy składać do dnia 18.02.2020 r. do godz. 9:00, na adres:

INVESTLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Korczyna 38-420

Trębacka 11 A

powiat: krośnieński

województwo: podkarpackie

z dopiskiem

„Oferta – Zapytanie ofertowe nr 1/2020 dotyczące zamówienia na usługi związane z realizacją projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia oraz działalności eksportowej przedsiębiorstwa INVESTLAND Sp. z o.o.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.

NIP 684-242-54-24
REGON 180087369
Rachunek Santander Bank Polska SA
38 1090 2590 0000 0001 4425 1020