Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.
Chętnie odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania czy sugestie.
Dział handlowy (zapytania, wyceny, zamówienia):
Tel/Fax: 13 43 61 389
e-mail: investland@investland.com.pl
Skype: investland.krosno
Dział marketingu (reklama, promocja, PR):
e-mail: marketing@investland.com.pl
logo_pl

Wsparcie umiędzynarodowienia oraz działalności eksportowej przedsiębiorstwa INVESTLAND Sp. z o.o.

Nazwa Beneficjenta: Investland Sp. z o.o.

Cel projektu: Ekspansja produktów przedsiębiorstwa Investland na rynku Australii, Szwecji i Rumunii

Planowane efekty: Wypracowanie ugruntowanej pozycji oraz zwiększenie rozpoznawalności przedsiębiorstwa Investland na rynku Australii, Szwecji i Rumunii

Wartość projektu: 999 990,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 691 050,00 PLN

Okres realizacji: 2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,

oś priorytetowa: I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Możliwość komentowania jest wyłączona.

NIP 684-242-54-24
REGON 180087369
Rachunek Santander Bank Polska SA
38 1090 2590 0000 0001 4425 1020